Sunday, 13 May 2012

Chau Khun Chan

Rian,Chau Khun Chan 1st batch B.E 2515
Wat Uttamaram,(Bansek),Kelantan,Malaysia

Friday, 4 May 2012

lp thuad


lp thuad,rian sema alpaka,B.E.2504,AC Tim,wat chang hai

Thursday, 3 May 2012

Chau Khun 2504


"Chau Khun 2504"
Rian,Luang Phor kroon(Tok Raja)B.E.2504.
Wat Uttamaram(Bansek)Kelantan,Malaysia

Friday, 27 April 2012

Chau Khun Chan

Chau Khun Chan,Rian "LOVE" 1st batch B.E.2525 (1982).
Wat Uttamaram(Bansek),Kelantan

Monday, 23 April 2012

Sunday, 22 April 2012

Luang Phor Khron

prak,Luang Phor Khron(Tok Raja) B.E.2506.
Wat Uttamaram,(Bansek),Kelantan,Malaysia

在马来亚佛教界里,曾被泰国觐选一百零八位顶尖儿高僧里,唯一不属于泰国境内的高僧,就是是信徒尊称为“督拉惹”的高僧,也是唯一被回教苏丹王室御封为“督拉惹”的高僧。但简称銮波为“阿祖”或“阿公”,较为有亲切感。泰族人称銮菩为銮菩孔榜锡(Luangpo Kron Bangsae)。